Агенция по вписванията – Имотен регистър

В сайта на Имотния регистър ще намерите необходимата информация за документите и таксите, необходими за продажбата на имота.

 

http://www.registryagency.bg/?page_id=1108

Leave a Reply