Как да прехвърля имот, собственост на дядо/баба без другите наследници да имат претенции по-късно?

Това е въпрос, който често ми задават. В повечето случаи наследените имоти могат да бъдат оспорвани от останалите наследници когато те считат, че е нарушена запазената им част от наследството, а понякога дори от други подбуди. Забелязала съм, че взаимоотношенията между наследници, когато има имоти на висока стойност се превръщат в сериал с неочакван завършек. Ако обаче Вие имате такъв казус пред себе си ето как да избегнете някои препъни камъни в прехвърлянето на имот, собственост на наследодател (най-често баба/дядо).

В случай, че сте се разбрали (или поне така си мислите) с останалите наследници или дядо/баба си, че някой имот от наследството ще остане на вас, то нашите съвети са свързани с това как да стане това. Ако наследодателя реши да ви дари имота, таксите и разходите по прехвърлянето на имота ще бъдат по-малки, но този завет на баба/дядо може да бъде оспорен от другите наследници със запазена част по закон. И тук вече започват сложните отношения.
За да избегнете тази неприятна част, нашият съвет е да прехвърлите имота с договор за покупко-продажба. Разбира се, трябва да сте подготвени с по-високи разноски по прехвърлянето, но така ще си гарантирате липсата на бъдещи проблеми с роднините. Можете да прехвърлите имота и на данъчната оценка, т.е. най-ниската възможна сума, на която сделката може да бъде изповядана по закон. Така ще се сдобиете с нотариален акт за имота, който няма да може да бъде оспорван в бъдеще. Не на последно място сделката може да се осъществи когато на вас ви е удобно, без да изчаквате срокове или да спазвате процедури.

Не забравяйте да се консултирате с адвокат, специалист по вещно право,  при подготовката на документите.

Коментари

Вашият коментар