Политики за защита на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR)- ЧАСТ II

Следващата стъпка, за да приложите Регламент (ЕС) 2016/679 е да информирате кой във вашата организация се занимава с обработката на лични данни. За да не изнасяте неговите лични данни (все пак и той е физическо лице) можете да създадете специален имейл адрес, който да кръстите дпо@фирмата.ком или з(ащита)л(ични)д(анни)@фирмата.ком.

Важно е да информирате с каква цел събирате и обработвате лични данни. Или по-просто казано ние събираме вашите имена и адреси, за да можем да ви предложим изпълнение на нашите договорни отношения и за да рекламираме продуктите си. Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 вие нямате право да събирате лични данни за физическите лица с различна цел от тази, за която сте ги информирали, че ги събирате. Т.е. ако разполагате с данните на вашите клиенти от договори за услуги нямате право да ги предадете на вашите доставчици без тяхното съгласие.Ако работите с куриерски фирми информирайте вашите клиенти, че ще предадете на куриерската фирма имената и адреса им за доставка.

Добре е да информирате физическите лица кои от вашите служители

имат достъп до данните им и как те се съхраняват, в случай, че дейността ви е свързана с това. Пример: всички служители обработващи данни за фактури, IT служителите или отдел ако имате такъв, личен състав или външна компания, която обработва тези данни.

Следващата важна информация е срокът, за който ще съхранявате личните данни на физическите лица, които са ви предоставени.

И не на последно място трябва да предвидите процедура по упражняване на правата на физическите лица, свързани с личните им данни. Такова например и Правото да бъда забравен. За него можете да прочетете в Регламента (линк). Ако физическо лице подаде сигнал, че желае да получи информация от вас какви негови данни обработвате и сухранявате имате 30 дневен срок да отговорите на запитването и да изтриете всички записи на хартиен или електронен носител, в случай, че физическото лице пожелае това.

Ако все пак имате въпроси можете да се обръщате към Комисията за защита на личните данни:

Контакти

Адрес: София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2        

GPS координати: N 42.668839    E 23.377495

Център за информация и контакти – тел. 02/91-53-518

Приемна – работно време  9:00 – 17:30 ч.

Електронна поща: [email protected]
Интернет страница: www.cpdp.bg

Коментари

Вашият коментар