• Политики за защита на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR)- ЧАСТ II

    Следващата стъпка, за да приложите Регламент (ЕС) 2016/679 е да информирате кой във вашата организация се занимава с обработката на лични данни. За да не изнасяте неговите лични данни (все пак и той е физическо лице) можете да създадете специален имейл адрес, който да кръстите дпо@фирмата.ком или з(ащита)л(ични)д(анни)@фирмата.ком. Важно е да информирате с каква цел…

  • Политики за защита на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR)

    Политики за защита на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR)

    Бихме желали да ви дадем няколко насоки за изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 или както е известен GDPR (General Data Protection Regulation) ЧАСТ 1 На първо място трябва да уточним, че Регламентът засяга всички дружества, които имат достъп до личните ни данни, а това се отнася до почти всяко търговско дружество. Следва да уточним и…