• Закон за устройство на територията

    Закон за устройство на територията

    Линк към целия текст на нормативния акт: ЗУТ  В ЗУТ се съдържат отговорите на много от въпросите, които ви вълнуват. Ако текстът е сложен и неясен за вас, можете да се обърнете за помощ към нас. Ето ви и един пример как да четете закона. Чл. 45. (Изм. – ДВ, бр. 41 от 2001 г., изм.…

  • 10 важни неща, които трябва да знам при подписване на предварителен договор

    10 важни неща, които трябва да знам при подписване на предварителен договор

    Когато повечето хора чуят съчетанието „предварителен договор” си представят един договор, който не поражда сила до подписване на окончателен такъв. Това е много широко застъпено разбиране, но за съжаление е крайно невярно. Предварителният договор е самостоятелен договор, който поражда различни права и задължения за страните от окончателния договор. Този договор се подписва обикновено преди нотариалното…