• Удостоверение за вещни тежести – как да извадя?

    Удостоверение за вещни тежести – как да извадя?

    На сайта на Агенцията по вписванията има страница с подробно описание на услугата по изваждане на Удостоверение за вещни тежести. Ето на този линк: Удостоверение за вещни тежести (УВТ) Тук са и Заявленията по образец и видовете такси и срокове за издаването на УВТ. Ако имате нужда от помощ, можете да се свържете с нас