• Нотариална заверка на подписите при договор за наем

    Нотариална заверка на подписите при договор за наем

    Нотариалната заверка на подписите на договор за наем е един от начините да си осигурите спокойствие в случай, че попаднете на некоректни наематели. С полагането на подписа от Нотариуса, той гарантира, че съдържанието отговаря на действителната воля на страните и закона. Ако наемателят спре да плаща наема или друг вид сметки за ток, парно, вода…