• Тенденции на пазара на имоти 2020 година

    Всеки инвеститор или участник на пазара на имоти иска да се ориентира в тенденциите на пазара, защото това ще му даде предимство пред останалите участници. Ще ви дадем насоки какви са новите тенденции в глобален мащаб за следващите месеци. Нарастващ интерес към жилищните площи – все повече хора търсят по-голямо и удобно жилищно пространство след…

  • 12 въпроса, които да си зададем преди да купим имот за инвестиция

    12 въпроса, които да си зададем преди да купим имот за инвестиция

    Много българи избират да инвестират събраните си пари в имоти. Една голяма част от тях не се задълбочават в търсенето на правилния имот, в който да инвестират, а купуват имот, който да отговаря само на цената. Съставихме списък от въпроси, които да си зададете преди да купите имот за инвестиция. Ето го и него: Защо…

  • Що е то статут на имота?

    Няколко пъти ми задават въпроса за статута на имота- какво е това? Понятието е въведено с класифицирането на имотите на картата или по-точно с въвеждането на Кадастър на територията на България. Съгласно НАРЕДБА № 3 ОТ 28 АПРИЛ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СЪЗДАВАНЕТО И ПОДДЪРЖАНЕТО НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ и Приложение 2, Таблица…