• Удостоверение за вещни тежести – как да извадя?

    Удостоверение за вещни тежести – как да извадя?

    На сайта на Агенцията по вписванията има страница с подробно описание на услугата по изваждане на Удостоверение за вещни тежести. Ето на този линк: Удостоверение за вещни тежести (УВТ) Тук са и Заявленията по образец и видовете такси и срокове за издаването на УВТ. Ако имате нужда от помощ, можете да се свържете с нас

  • Нов сайт за проверка на Удостоверение за вещни тежести

    Нов сайт за проверка на Удостоверение за вещни тежести

    Агенцията по вписванията е разработила нов сайт, на който можете да проверите дали издаденото ви Удостоверение за вещни тежести отговаря на това, което те са издали. Целта е да се ограничат измамите с поправки по Удостоверенията за вещни тежести. На всяко едно Удостоверение от 19.03.2018г. ще има изписан код (главни букви и цифри), които ще…