• Закон за устройство на територията

    Закон за устройство на територията

    Линк към целия текст на нормативния акт: ЗУТ  В ЗУТ се съдържат отговорите на много от въпросите, които ви вълнуват. Ако текстът е сложен и неясен за вас, можете да се обърнете за помощ към нас. Ето ви и един пример как да четете закона. Чл. 45. (Изм. – ДВ, бр. 41 от 2001 г., изм.…