Нови Услуги от Агенцията по вписванията

Агенцията по вписванията и новия единен портал предлагат нови услуги,

които би трябвало да облекчат оборота и потребителите. Услугите ще са достъпни с електронен подпис и след заплащане на такса по електроен път, но получаването ще се осъществява на място.

Незавереният препис потребителите ще достъпват електронно, в меню „Моите заявления“ в единния портал на агенцията. Завереният препис може да се заяви електронно, но се получава само на място в службата по вписвания по местонахождение на имота. В https://portal.registryagency.bg/ може да се направи справка дали исканата справка е готова за получаване.

Новите услуги са:

  • Издаване на заверен препис от вписан акт

  • Издаване на незаверен препис от вписан акт

  • Издаване на удостоверение за лице

  • Издаване на удостоверение за имот

  • Издаване на удостоверение за лице за определен период

  • Издаване на удостоверение за имот за определен период

Вие бихте ли се възползвали от новите услуги?

Коментари

Вашият коментар