Нови услуги от Агенцията по вписванията

Агенцията по вписванията и новия единен портал предлагат нови услуги, които би трябвало да облекчат оборота и потребителите. Услугите ще са достъпни с електронен подпис и след заплащане на такса по електроен път, но получаването ще се осъществява на място.

Незавереният препис потребителите ще достъпват електронно, в меню “Моите заявления” в единния портал на агенцията. Завереният препис може да се заяви електронно, но се получава само на място в службата по вписвания по местонахождение на имота.

В https://portal.registryagency.bg/ може да се направи справка дали исканата справка е готова за получаване.
Новите услуги са:

  • Издаване на заверен препис от вписан акт
  • Издаване на незаверен препис от вписан акт
  • Издаване на удостоверение за лице
  • Издаване на удостоверение за имот
  • Издаване на удостоверение за лице за определен период
  • Издаване на удостоверение за имот за определен период

Вие бихте ли се възползвали от новите услуги?