Договорът за наем

Договорът за наем е с максимален срок по закон 10г. Ако бъде сключен за по-дълъг срок, той ще бъде намален до този размер (невалиден е за по-дълъг срок). Много е важно да отбележите датата на сключване на договора и срокът, от който започва да тече договора – могат да бъдат различни дати. След изтичане на срока можете да се разпореждате с имота – да продължите срока на договора, да промените наемната цена и т.н.

Правата и задълженията на страните могат да се договарят свободно от страните, но Закона за задълженията и договорите предписва някои основни, които не могат да бъдат нарушавани. Дребните поправки, отнасящи се до повреди, които се дължат на обикновено употребление се винаги за сметка на наемателя, а наемодателя има основно задължение да не пречи на наемателя да ползва (да си служи) с имота. Много хора имат различни представи за наема на имот, но всички разходи свързани с обичайното ползване на имота са за сметка на наемателя – таксата за асансьор, почистване на общите площи и др. Наемодателят е длъжен да заплаща данъците върху имота, както и всичко останали такси свързани с него (такса смет и др.).

Когато отдавате имот под наем, винаги подписвайте Договор за наем, дори и да сте намерили стандартна бланка и да не сте се консултирали с адвокат/юрист. Така имате сигурност, че знаете кой е вашият наемател и от кого ще търсите в последствие наема. Брокерът / консултантът от агенцията за недвижими имоти ще ви помогне с такава бланка, ако вие нямате. Той обаче не е страна по договора и няма как да сте сигурни, че това което ви дава защитава вашите интереси. Прочетете внимателно текста на договора!!! Впишете трите имена на наемателя (поне на 1 от тях, ако са повече), ЕГН, както и постоянния адрес. Тези данни ще са ви необходими в случай, че нещо се обърка по-нататък.

Опишете имота в детайли – адрес, квадратура, етаж, площ. Ако смятате да оставите багаж в някоя от стаите, то опишете в договора, че тази стая няма да бъде отдавана под наем.

МНОГО ВАЖНО – опишете сумата, за която сте се договорили много старателно! Ако е за месец, в каква валута и по какъв курс се изчислява. Напишете я с думи. Определете срока за заплащане на сумата и как ще бъде заплащана – по банков път в сметка, в брой. Конкретизирайте сметката, а ако държите да получавате сумата в брой, не забравяйте да издадете разписка, която да бъде подписана от наемателя. Тези подробности ще ви спестят доста главоболия в случай, че попаднете на некоректни наематели.

Не пропускайте да отбележите партидните номера на сметките за имота и срокът за заплащането им. Повечето дружества вече имат услуги за прехвърляне на партидата на името на наемателя. Това ще ви отнеме около ½ ден чакане по опашки и въпроси към нелюбезни служители, но ще избегнете риска от плащането на огромни неплатени сметки.

Ако не желаете да изпитате това удоволствие на гърба си, то винаги можете да заплащате вие сметките и да получавате сумата от наемателя по банков път или в брой (не забравяйте да издадете разписка!). Така ще следите за плащането и ще избегнете неприятните изненади.

В практиката се е наложила стратегията за плащане на депозит, обикновено в размер на 1 месечен наем. Тази сума служи за плащане на сметки и неизплатен наем след изтичане срока на договора. Не прекалявайте с размера на депозита – при нанасяне в ново жилище винаги има допълнителни разходи. В случай, че всички сметки са платени от наемателите, вие ще трябва да върнете тази сума в пълен размер, така както ви е платена.

Отбележете като задължение на наемателя в договора да ви съобщава за възникнали събития, които биха могли да увредят имота – теч от горния апартамент, случайно наводнение, проблеми в електрозахранването и др.

Подпишете 2 екземпляра от договора, по един за всяка страна и се постарайте да не загубите своя!

Пожелаваме ви най-добрите наематели!


Публикувана

в

от

Коментари

Вашият коментар