Електронни услуги

Електронните документи стават все по-голяма част от сделките с имоти. Голяма част от документите, които са необходими когато продавате или отдавате имот, могат да бъдат извадени от адвокат с електронен подпис. Не се редите на опашка, не плащане такса на банката, за да ви събере сумата за издаване на документа. Само плащате услугата и получавате документите.

Вижте списъка с електронни документи, които можем да извадим за вас:

1. Имотен регистър

1.1. Справка за лице от имотен регистър: 24 лева

1.2. Незаверен преспис от нотариален акт: ако сте загубили оригиналния си нотариален акт, можете да получите незаверен препис от имотния регистър: 29 лева

1.3. Компютърна справка за тежести за имот/и: 24 лева

1.4. Удостоверение за тежести за имот: 59-79 лева

1.5. Справка от електронна партида на имот: 19 лева

1.6. Справка за документ от имотен регистър: 19 лева

1.7 Удостоверение за лице от имотен регистър: 59-79 лева

2. Кадастър

2.1. Скица на имот от кадастър: 55-79 лева

2.2. Схема на самостоятелен обект от кадастър: 55-79 лева

Зa дa заявите услуга/и ни изпратете съобщение

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.