Нова услуга – Справки за скици на имоти от Агенцията по Кадастъра – АГКК

В желанието си да бъдем от полза на все повече хора, които се сблъскват с трудности и проблеми при ваденето на скици и схеми на имоти от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, предоставяме нова услуга на нашите клиенти. За връзка към сайта на АГКК натисни тук.

За издаването на Скица е необходимо да се спазят няколко стъпки:  Да се подаде Заявление в Агенцията по Кадастъра, да се плати такса в банката или по ел. път, да се изчака срока и да се получи готовата скица.

Заявлението се подадава от заинтересовано лице или негов представител и се адресира до службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) по местонахождение на недвижимия имот. Ако са спазени всички изисквания за съдържанието на заявлението и е придружено от необходимите документи, искането се регистрира в деловодния модул на интегрираната информационна система на кадастъра и имотния регистър (ИИСКИР) при подаването на документите.

Това на пръв поглед лесно упражнение е свързано с много неприятности и грешки. За да избегнете изненадите в последния момент и за да не се налага да чакате на опашка по няколко часа, ние ви предлагаме:

Издаване на справки по електронен път от Информационната система на АГКК.  Така само след няколко минути вие ще разполагате с информацията от регистъра на АГКК и ще проверите дали всичко, което ви интересува е вярно и коректно. След тази справка ще можете да прецените каква поръчка за издаване на документ да пуснете и няма да се налага да плащате за една и съща скица 2, а понякога и 3 пъти.

Всяка справка се извършва в рамките на деня и представлява целия набор от информация, която има в системата на АГКК за дадения обект- границите на поземления имот ; идентификатора на имота – нов и стар; номера и датата на заповедта за одобряване на кадастралната карта и номера и датата на заповедта за последното изменение за поземления имот; адреса; площта на имота (застроената площ на сградата и брой на етажите); трайното предназначение и начина на трайно ползване (предназначението на сградата); идентификаторите на съседните поземлени имоти; данни за собственика/собствениците и съответните им идеални части; данни за документа (акта), от който лицето черпи правата си.

Цена на услугата – 9,99 лв.за всяка справка.

Срок за изпълнение – до 2 часа

Начин на предоставяне на справката- по имейл в pdf файл или на хартиен носител

Не се колебайте да се свържете с нас на посочените телефони : +359 882 283991

Можете да ни изпращате запитвания и на имейл: [email protected]

Коментари

Вашият коментар