Нов сайт за проверка на Удостоверение за вещни тежести

Агенцията по вписванията е разработила нов сайт, на който можете да проверите дали издаденото ви Удостоверение за вещни тежести отговаря на това, което те са издали. Целта е да се ограничат измамите с поправки по Удостоверенията за вещни тежести. На всяко едно Удостоверение от 19.03.2018г. ще има изписан код (главни букви и цифри), които ще служат за проверка в сайта. Линк към сайта: ТУК.

Ако имате и най-малко съмнение дали агенцията, брокера, адвоката или който и да било е внесъл поправки в Удостоверението за тежести, което ви представят, това е бърз и лесен начин да го проверите.

Надяваме се, че все повече ще бъдат ограничени възможностите за измами с имоти!

Коментари

Вашият коментар