Нотариална заверка на подписите при договор за наем

Нотариалната заверка на подписите на договор за наем е един от начините да си осигурите спокойствие в случай, че попаднете на некоректни наематели.

С полагането на подписа от Нотариуса, той гарантира, че съдържанието отговаря на действителната воля на страните и закона.

Ако наемателят спре да плаща наема или друг вид сметки за ток, парно, вода и др., вие като собственик можете да поискате от Районния съд по местонахождението на имота да ви издаде Заповед за изпълнение (съгласно чл. 410 и следващите от ГПК) и издаване на изпълнителен лист. С този изпълнителен лист, чрез Съдебен изпълнител (ЧСИ или държавен) можете да съберете вземането си като пристъпите към Изпълнително производство без да водите съдебно производство (дело). Това ще ви спести време и нерви. Таксите не са големи и производството е сравнително бързо.

Законът за задълженията и договорите предписва Договора за наем да има достоверна дата. Какво означава това? Освен, че ви гарантира 100% сигурност за срока на договора, в случай, че имотът бъде продаден на друг собственик, вашия договор ще остане в сила докато тече срока му и за новия собственик. Ако датата не е достоверна,  договорът ще е задължителен за новия собственик, но като договор без определен срок и той ще има право да го прекрати по всяко време, с едномесечно предизвестие.

Законът за собствеността предвижда Договор за наем, сключен за по-дълъг срок от 1 година, да бъде вписан в имотния регистър при Службата по вписванията (гр. София, кв. „Гео Милев“, ул. „Елисавета Багряна“ №20, за останалите градове можете да видите сайта на Агенцията по вписванията). Така отново в случай, че продадете имота, договорът ще остане в сила с всичките си клаузи и за новия собственик докато не изтече срока му. Договорът, който се вписва в регистъра трябва да бъде нотариално заверен и  да платите държавна такса в размер на 0.01% от наемната цена за срока на договора.

Ако имате въпроси не се колебайте да се свържете с нас, ние ще ви помогнем!

4 comments to “Нотариална заверка на подписите при договор за наем”
4 comments to “Нотариална заверка на подписите при договор за наем”
  1. Ако срока на договора не е по-дълъг от една година, но след като изтече се поднови и сумарното време е повече от една година, трябва ли да се впише в имотния регистър?

  2. Ако си подновя договора за наем на жилище още 1г, но на 6тия месец от договора апартамента смени собственика си, а новият собственик иска да напусна 6м преди края на договора, ще имам ли право на обезщетение за оставащите 6м?

    • Здравейте, Няма как да зная какво сте вписали в договора си за наем, но при промяна на собствеността на имота ще трябва вие да се съгласите с това, т.е. да сключите договор за наем с новия собственик.Вие имате договор с настоящия собственик и няма как вашите взаимоотношения да засягат бъдещ такъв.
      Относно правото на обезщетение – зависи как се прекрати договора, ако се спази предизвестието при прекратяване (обикновено е 1 месец за всяка от страните), то няма да имате право на обезщетение. Ако обаче сте договорили и платили цена за целия срок на договора, то при прекратяването му ще имате право на обезщетение. Надявам се да съм ви била от помощ! Т.Ангелова