Политики за защита на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR)

Бихме желали да ви дадем няколко насоки за изискванията на

Регламент (ЕС) 2016/679

или както е известен GDPR (General Data Protection Regulation)

ЧАСТ 1

На първо място трябва да уточним, че Регламентът засяга всички дружества, които имат достъп до личните ни данни, а това се отнася до почти всяко търговско дружество.

Следва да уточним и какво са лични данни: всяка информация, свързана с идентифицирането на физическо лице като такова:

  • Трите или две имена

  • Месторабота

  • Име на дружество (фирма)

  • Имейл

  • Адрес

  • Телефон

  • Държава

  • IP Address

  • Референция

Тази информация следва да се събира, съхранява и обработва съгласно разпоредбите на GDPR и вътрешната нормативна уредба – основно в Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

Добре е да отбележите в “Политиката си за защита на личните данни” каква информация събирате. Например ако работите с физически лица, клиенти на онлайн магазин събирате информация относно тяхното местоположение във връзка с адреса за доставка и най-вероятно го предоставяте на партньорите се от куриерската фирма, с която работите. Относо това използване на личните данни имате нужда от съгласието на физическото лице. Ще трябва да го информирате и в какъв срок ще съхраните тези данни.

Очаквайте повече в следващите ни статии по темата GDPR!