Промени в Закона за управление на етажната собственост ЗУЕС

Какво ни готвят промените в ЗУЕС?

За да се улеснят инвестициите за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради, всяка етажна собственост ще може да открие банкова сметка със специално предназначение за събиране на средства за управление и поддръжка на общите части на етажната собственост. Това ще улесни и кандидатстването по колективни кредити пред различни финансови институции, съобщава МС.

Една от важните промени в ЗУЕС предвижда в изрично изброени в закона случаи общото събрание да може да се провежда чрез онлайн връзка, а не само присъствено. Така според правителството се увеличават възможностите за участие на повече собственици, ползватели и обитатели и се създават условия за по-добра комуникация в етажната собственост.

С промените се вменява задължение всеки собственик или ползвател в срок до петнадесет дни от придобиване правото на собственост или ползване на самостоятелен обект в сградата в режим на етажна собственост, както и при отдаване на самостоятелния обект под наем или встъпване в друго правоотношение, допускащо пребиваване на лица, различни от собственика в самостоятелния обект, да подаде декларация за вписване в книгата на етажната собственост на съответните данни.

Това пишат в статия от 02.11.2022  Investor.bg  (Link)

Как мислите, че ще се отразят тези промени на междусъседските отношения? А харесва ли ви фактът, че ще се регламентира дейността на професионалните домоуправители? Те ще трябва да сключват и застраховка „Професионална отговорност“, която да компенсира клиентите им в случай, че са причинили вреди при работата си.


Публикувана

в

от

Етикети:

Коментари

Вашият коментар