Промени в ЗУТ: Ателиетата ще трябва да отговарят на изискванията за жилища

Преди 2 дни парламентът гласува на второ четене промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ), които се очакват да решат един много наболял проблем- този за статута на ателиетата.

Основните промени касаят ателиетата, в които на практика се живее, т.е. ползват се за жилищни нужди.  Досега изискванията към ателиетата бяха да имат само санитарен възел, а за жилищата съществуват редица други изисквания: наличието на паркомясто и мазе/склад, да не са изцяло със северно изложение и т.н. Тези изисквания не се отнасяха за ателиетата, тъй като те се водят помещения за временно обитаване. Банките отказваха да кредитират покупката на такива имоти със статут на ателиета при условията, при които се отпускат кредити за апартаменти. На тези изисквания ще трябва да отговарят и сградите с жилища със статут на общежития. Така ще отпадне плащането на такси за тези имоти на завишени промишлени тарифи, липсата на възможност за избор на постоянен адрес, на данъчни облекчения и др.

Задължително условие за издаване на разрешение за строеж вече ще бъде приложената улична регулация. На практика така се спира възможността, поради неприложена регулация, да остават части от улици или цели улици като частни имоти, които бяха ограждани и затваряни с табелки „Частен имот“, като това водеше до невъзможност на много хора да стигат до жилищата си или да плащат такса за преминаване през тези имоти. Такива случаи се срещат често в новоизграждащите се квартали на София.

Другата сериозна промяна в ЗУТ е свързана с облекчения за собствениците на имоти при промяна предназначението на сграда без извършване на строителни и монтажни работи. При сега действащата уредба трябваше да се представи документация от проектант по всички части, която да се входира и да бъде одобрена от общината, за което се чакаше с месеци.

Без проект ще се издават разрешения за строеж и за реконструкция, за основен ремонт на покриви и постройки на допълващото застрояване – селскостопански и други обслужващи сгради като плевни, обори, летни кухни, чешми, гаражи, навеси и др.

Облекчават се условията за извършване на търговия на открито – с разрешение на кмета на общината.

Другите промени касаят възможността да се строи по-високо от допустимото във вилните зони, зоните за ниско застрояване, и зона „А“ и зона „Б“ по Черноморското крайбрежие. Там често се появяваха сгради по 4 или 5 етажа, а не както е предвидено – ниско застрояване до 10 метра.

Надяваме се, че тези промени ще сложат край на практиките на строителните фирми, с които цели сгради се строяха като общежития или само с ателиета. Така се избягваше плащането на по-високи суми за разрешение за строеж, а редица изисквания за апартаментите се заобикаляха. В следствие на това собствениците на имотите срещат трудности с процедурата по промяна на статута на имота, която е скъпа и трудна за хората.


Публикувана

в

,

от

Етикети:

Коментари

Вашият коментар