Удостоверение за вещни тежести – как да извадя?

На сайта на Агенцията по вписванията има страница с подробно описание на услугата по изваждане на Удостоверение за вещни тежести. Ето на този линк:

Удостоверение за вещни тежести (УВТ)

Тук са и Заявленията по образец и видовете такси и срокове за издаването на УВТ.

Ако имате нужда от помощ, можете да се свържете с нас

Коментари

Вашият коментар